Historia

Budynek został zbudowany w latach 1921-1922, według projektu wrocławskiego architekta Erasa. Jako budynek "Pod Śnieżką" ("Dom Śląski") pozostawał we władaniu protoplastów PTTK ( DTTK i PTT) od 1945 roku. W roku 1951 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jeleniej Górze, decyzją z dnia 27 czerwca 1951 r. nr G.K.MN 2/94/51 przekazało obiekt w zarząd i użytkowanie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Jeleniej Górze. Dnia 16.11.1950 r. spaliła się placówka WOP "Wierchy" i w tym dniu PTT przekazało dla WOP całe II piętro - 12 pokoi w budynku. Decyzją z dnia 02.01.1951 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jeleniej Górze przekazało w zarząd i użytkowanie dla jednostki wojskowej J.W. nr 1134 jedno piętro - 12 pokoi w budynku "Dom Śląski". 1953 - 1959 r. - Zarząd Urządzeń Turystycznych PTTK wg umowy najmu wynajmowało dla J.W. 1121 w Lubaniu część budynku na potrzeby placówki WOP.Prezydium ZG PTTK w dniu 03.06.1959 r. podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na przekazanie "Domu Śląskiego" na rzecz MSW, pod warunkiem pozostawienia dla PTTK za symboliczną złotówkę, pomieszczeń bufetowych i mieszkalnych dla personelu. W dniu 05.08.1959 r. nastapiło protokolarne przekazanie przez Łużycką Brygadę WOP, pozostawiając dla PTTK: bufet, kuchnię, część piwnicy i pomieszczenia noclegwe dla personelu na 20 osób. W dniu 18 maja 1998 r. decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Jeleniej Górze ustanowiono trwały zarząd Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej na własności Skarbu Państwa. Zarządca zawarł w dniu 1 kwietnia 1998 r. (za zgodą Urzędu Rejonowego z dnia 21 kwietnia 1998 r.) 10-letnią umowę najmu ( z mozliwością przedłużenia o nastepne 10 lat) z Panem Henrykiem Czarskim.

Najemca obejmuje na parterze bufet turystyczny z pomieszczeniami pomocniczymi i na piętrze mieszkanie. W dniu 12 września 2005 r. Starosta Jeleniogórski wygasił trwały zarząd Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. W dniu 5 października 2005 r. Powiat Jeleniogórski nabył nieodpłatnie nieruchomość. W dniu 23 grudnia 2005 r. Powiat Jeleniogórski wydzierżawił Panu Henrykowi Czarskeimu całą nieruchomość do nia 22.12.2008 r. W 2007 r. Powiat Jeleniogórski zdecydował się sprzedać "Dom Śląski", wystawiając go na przetarg. W wyniku przetargu nieruchomość została nabyta dnia 9 listopada 2007 r. przez Pana Karola Wareckiego.

​W dniu 13 listopada 2007 r. wypowiedziana została umowa dzierżawy Panu Henrykowi Czarskiemu (za porozumieniem stron); od tego momentu "Dom Śląski" prowadzony jest przez Pana Karola Wareckiego.design by LEMONPIXEL.pl